Om meg


Jeg er opptatt av å arbeide grundig med forståelsen av pasienten og middelvalget. Interessen for hver og en av oss er en sterk drivkraft. Hvem er vi som mennesker, hvorfor handler vi som vi gjør, og ikke minst, hva er vi? 
Dette er evige spørsmål, som vi igjennom å stadig utforske og undres, har mulighet til å komme til dypere forståelse av.

For egen del mener jeg at best mulig selvforståelse er grunnleggende for i hvor stor grad jeg kan oppfatte pasienten. Jeg har brukt mye tid på egenbehandling og veiledning. Selverkjennesle handler ofte om å kunne se og ta i bruk større deler av seg selv, la mer av livet i oss få komme til utrykk. Like viktig er det å forsone seg med begrensninger, det vi ikke kan gjøre noe med.

Pasientene jeg møter har svært forskjellige plager og problematikk. Et mønster jeg ser relativt ofte for tiden er at mennesker strekker seg langt etter ytre krav og mål uten riktig å vite hva eller hvor en vil selv. Vi tror noe om hva livet og andre forventer, og lar dette få makt over oss. Dette ser jeg som viktig å bli klar over, slik at det vi gjør i mest mulig grad er i samsvar med oss selv, og at vi ser vårt eget ansvar og vår egen verdi. Som levende skapninger henger vi sammen og er akkurat like vesentlige.

Det er en stor glede og inspirasjon for meg å få oppleve kontakten med det enkelte menneske jeg møter i min praksis.


Utdanning: 

Norsk Akademi for Naturmedisin (NAN) 1979 
Etterutdanningsgruppe med Leif Ims
3-årig videreutdannig med George Vithoulkas, Roger Morrison, Bill Gray
3-årig videreutdannig med Jeremy Sherr
Etterutdanning med Øyvind Hafslund og Øivind Engebretsen
Flere år med gruppeundervisning i Grimstad med Arnt Folkman
Etterutdanning i miasmer med Andreas Bjørndal 


Adskillige seminar med utenlandske forelesere: 

Alfons Geukens
Henny Heudens Mast
Paul Herscu
Rajan Sankaran
Alize Timmermann
Massimo Mangialavori

Her er kun kurs på til sammen en uke eller lenger varighet nevnt